Társadalmi innováció - új társadalmi válaszok, úttörő közösségi megoldások korunk égető szociális, környezeti és egészségügyi problémáira

WellOsyst Társadalmi Innováció

Letöltés PDF formátumban


Civil Centrum Közhasznú Alapítvány

Magyarország, Fejér, 8000 Székesfehérvár, Rákóczi utca, 25

civilcentrum@gmail.com

0036302704521

http://www.civilcentrum.hu

Régiós

megvalósítás alatt álló ötlet

Közösségfejlesztő
Tudásmegosztó
Idősügyi

Fogyatékos gyermeket nevelő/gondozó szülők/intézmények
Megváltozott munkaképességűek
Idősek - a jelenlegi mintaprojektben

2023-09-15

2024-12-31

Az innovációs ötlet egy olyan új típusú problémamegközelítés, amely komplex megoldást kínál egy település vagy annak részterületén a realizálható Jól-Lét (Jól-lét: széleskörben használt fogalom, melyben az életminőség dimenziói testesülnek meg) hatásos és hatékony jobbítására. Az alapgondolat egy struktúrált, kapcsolat alapú megközelítés minden érdekelt fél bevonásával részben hozzájáruló résztvevőként, részben igénymegfogalmazóként. Az innováció öt pillérre épül, amely a település stratégiájától, a civil szervezetek egyedi és hálózatos fejlesztésén keresztül figyelembe veszi a mai leghaladóbb stratégiai vezetési modelleket, a célcsoportra vonatkoztatható jól-léti modelleket, az ENSZ FFCélokat és a működtetés minőségbiztosítását a mérhető eredmények elérése érdekében. A modell jól alkalmazható minden jól-léti célterületre, az idősügytől kezdve a fogyatékosügyig az önkéntes hálózatokon, szociális ellátási rendszereken át. Az általunk kifejlesztett WellOSyst modell öt érintett fél (egyén, a célterületen működő civil szervezetek, önkormányzat/állam, tudásipar és üzleti/foglalkoztatói) bevonásával épít hálózatot és alakít ki struktúrált, irányított együttműködést. Az öt pillért 10 cselevési területre bontottuk első lépésben. A megoldás más településekre adaptálható és a céltémától függően is adaptív.

Az ötlet a települési realizálható jól-lét hatásos és hatékony megvalósítására jött létre. Próba fázisban van a székesfehérvári idősügyi Jól-Létre irányuló megvalósítás első fázisa. Ez az idősüggyel, az időskorúak növekvő számával és arányával összefüggésben jelentkező kérdésekkel és helyi kihívásokkal foglalkozik. Az EU valamennyi tagországában jellemző, az időskorúak aránya a népességen belül folyamatosan növekszik. Magyarországon jelenleg minden ötödik ember 65 év feletti, és az időskorúak aránya 2070-re megközelítheti a 30%-ot. A társadalmi idősödés számos területet érint (pl. nyugdíjrendszer, egészségügyi ellátások, lakhatás, foglalkoztatás, szociális szolgáltatások). Magyarország az EU átlagnál kevesebbet költ mind az egészségügyre, mind a szociális szolgáltatásokra és ez a két terület nem integráltan működik. Az időskori Jól-Lét illetve az időskor tudatos és hasznos megélése alapvető ennek a lakossági szegmensnek és a hozzátartozóknak az életminősége szempontjából. Az időskori Jól-Lét az említett érintett felek magas szintű együttműködésén keresztül integráltan és koordináltan valósítható meg. A probléma nagyon fontos része, hogy az aktívnak, életerősnek tekinthető időskorúak társadalmi aktivitása is alacsony (Székesfehérváron a nyugdíjasok kb 8%-a tag valamilyen közösségben és az ottani valós aktivitás ennek 30-50%-a). Nagy arányban vannak egyszemélyes háztartások, jellemző az elmagányosodás és az időskori szegénység is gyakori.

A WellOSyst modell, melyet a társadalmi jóllét fejlesztésére hoztunk létre segíti a társadalmi kohéziót, az egyéni jóllétet és a helyi közösségek fenntarthatóságát. Az innováció hatása a társadalmi jól-lét érezhető javulása, a településen élők életminőségének javulása, aktívabb részvétel a közösségi életben és a társadalmi értékteremtésben nemcsak közvetlenül, hanem az érintett családtagokon keresztül is. A szűkös erőforrások használata koordináltabban valósul meg a támogatók részéről (önkormányzat, pályázatok és CSR programok), kevesebb a felesleges duplikáció és üresjárat és több együttműködés, átláthatóság lesz a jellemző. Megvalósul a hálózatos működtetés hatékony információáramlása, a civil szolgáltatások minőségbiztosítása és elsősorban a civil szervezetek kooperációja, de a többi érdekelt szektor koordinált együttműködése is (quintuple helix). Mivel az innováció szegmentált Jól-Létet céloz meg, a koordináció bármely célcsoportot érinthet a bevezetési prioritásoktól függően. Székesfehérváron ez pillanatnyilag az idősügy, tehát mind a “láthatatlan”, mind a látható aktív idősek érintettek. Jelen elindult idősügyi projektünkben cél az idősödés egyéni szintű tudatosabb megélése, egyéni és szektorközi együttműködések kialakítása, a generációközi együttműködés, egymás megértése és az “ezüst generáció” erőteljesebb aktivitása mind a gazdaságban, mind a civil szférában.

1. beruházás: 1.1. állóeszköz; 1 db laptop - 450 000 Ft. a projekt irányításához és az informatikai rendszer (információs csatornák) működtetéséhez, felügyeletéhez 1.2. forgóeszközigény; Irodaszerek, műhelymunkákhoz szükséges anyagok - 200 000 Ft 2. bérek és bérjellegű költségek; 2 000 000 Ft / év 3. alvállalkozói költségek, szolgáltatások költségei; műhelymunkák során alapellátás a résztvevőknek, szakértői díjak, rendszerfejlesztés, helyiségbérlet, utazás stb. - 3 500 000 Ft (első év) - a hálózatalakítás fázisában 4. egyéb; promóció, konferencia, tapasztalatcserék, tudásátadás, kiadványok, kampányok… - 2 000 000 Ft - rendszer és hálózatépítési fázis - 500 000 Ft - működtetési fázis

Az oldal sütiket használ működéséhez. Az oldal használatával hozzájárul, hogy az sütiket tárolhat számítógépén.