Társadalmi innováció - új társadalmi válaszok, úttörő közösségi megoldások korunk égető szociális, környezeti és egészségügyi problémáira

Tárogató Hungarikum Koncert Online Edition

Letöltés PDF formátumban


Dr. Terék József PhD

Magyarország, Pest, 2192 Hévízgyörk, Kossuth Lajos utca, 61.

terek.jozsef@gmail.com

06703863910


Nemzeti

megvalósítás alatt álló ötlet

Kulturális
Értékmegőrző
Nemzeti összetartozásunkat, identitástudatunkat erősítő

Szegénységi küszöb alatt élők/gyermekvédelmi támogatásban részesülők
Alacsony iskolai végzettségűek
Munkanélküliek
Felzárkóztatandó (FETE) vagy egyéb hátrányos helyzetű település lakói
Gyermekét egyedül nevelő szülő
Fogyatékos gyermeket nevelő/gondozó szülők/intézmények
Megváltozott munkaképességűek
Menekültek
A Tárogató Hungarikum Koncert Online Edition minden célcsoport számára kedvezően hat, hiszen a zene közvetlen és jótékonyan hatását minden korban ismerték és elismerték, így a felsorolt célcsoportok közvetlen lelki segítségéül szolgálhat.

2021-03-15

2036-03-15

A Tárogató Hungarikum Koncert Online Edition egy zenei kezdeményezés, amelynek eredményeként hungarikum hangszerünk, a tárogató hazai és nemzetközi népszerűsítése valósul meg. Egyediségét adja, hogy nem készült korábban olyan koncertfelvétel, amely bemutatja és online népszerűsíti a tárogató sokoldalú és virtuóz megszólaltatási lehetőségeit, különböző zenei formációk kíséretében. Így népzenei, cigányzenei, könnyűzenei, klasszikus zenei és szórakoztatózenei megszólaltatása került bemutatásra a már ismert, szólisztikus jellegű koncertanyaggal egyidőben. Ez által lehetőség nyílhat más tárogatósok számára, hogy jelen projektötlet mintájára saját maguk alakítsák ki hungarikum hangszerünk sokoldalú megszólaltatását bemutató, saját zenei világukat ismertető műsorukat. Jelen projektötletem az alap-, közép-, illetve a felsőfokú oktatás számára is kiválóan hasznosítható oktatási segédanyagként, amelyhez számos egyéb újítás is párosult. Elkészült egy 75 előadási darabból álló, tárogatóra és zongorára írt, 250 oldalas klasszikus zenei kotta, amely saját innovatív zenei ötleteimet összegzi, egyben pedig oktatási segédanyagként használható a tárogató oktatásánál, másrészt pedig a művek sajátos megformálása vált elérhetővé a kottakiadvány, illetve a Tárogató Hungarikum Koncert Online Edition megvalósításával. A projekt szólószámaival 100 zenei világversenyen sikerült 1. helyezést elérnem 2021. március 15 és 2023. június 10 között, egyetlen magyar előadóművészként.

A tárogató, mint a magyar nemzeti identitástudat legfőbb zenei jelképe a Kárpát-medencén túl szinte nem ismert hangszer. Az egykoron minden magyarlakta településen jellemző hangszer az utolsó, még élő helyi amatőr tárogatósok elhalálozásával már csak a legidősebb emberek emlékeiben él, hogy micsoda élmény volt hallgatni hangját. A projektötlet célja, hogy a tárogató online népszerűsítésével sokkal célirányosabban elérhető legyen a magyar lakosság, illetve a határainkon túl élő nemzetek. A tárogató múltja kapcsán végzett kutatásaim is alátámasztják projektötletem fontosságát, hiszen a magyar társadalom ismert és jellegzetes nemzeti hangszere volt minden időben, kiemelten a Rákóczi-szabadságharc, az 1848/49-es Szabadságharc, valamint a 20. század nehéz évtizedeiben. Az 1896-ra Schunda Venczel József által elkészített "reform" tárogató minden zenei stílusban jól használható, amelyet igazol az is, hogy a 20. század első éveiben már Európa-szerte használták szimfonikus zenekarokban az innovatív magyar hangszert. A legfőbb kihívás, hogy minél szélesebb körben váljon ismét ismertté a tárogató sokoldalú megszólaltatásának lehetősége, kapcsolódjon ehhez a ma még köztünk lévő több, mint 200, többségében autodidakta tárogatós, érezhessék magukénak a magyar emberek nemzeti hangszerünket, annak fontosságát, jelenjen meg a tárogató helyi, járási, megyei, országos szinten, erősítse nemzeti összetartozásunkat és identitástudatunkat, illetve legyen a nemzetközi zeneművészeti értékek része.

A Tárogató Hungarikum Koncert Online Edition hatására települési, járási, megyei, nemzeti és nemzetközi szinten erősödhet identitástudatunk, a települési rendezvények, megemlékezések, ünnepségek részévé válhat a tárogató népszerűbb alkalmazása, egyre nagyobb helyt kaphat a magyar művészetoktatásban (elkezdődhet a tárogató klasszikus zenei oktatásának kidolgozása), a tárogatóművészek pedig szélesebb zenei stílusban népszerűsíthetik hungarikum hangszerünket. Elkezdődhet a tárogató nemzetközi megmérettetése és népszerűsítése újabb irányokba, és reményeim szerint az általam 2021. március 15-én megkezdett, nemzetközi világversenyeken történő online megmérettetések sorát más is folytatni fogják, más zenei stílusokkal és más hangszerekkel is, hiszen számtalan kiemelten tehetséges magyar zeneművésze van a magyar nemzetnek. Az innováció ösztönző hatással van a művészek irányába, ezért közvetlen társadalmi hatásaként növekedni fog az online művészeti projektek száma, ennek közvetlen hatásaként pedig a személyes jelenlétet igénylő előadóművészeti megvalósítások száma is. A projekt online, majd offline megjelenésével a köztudatba visszakerül és a magyarság szerves részévé válik ismételten a tárogató. A változás a rendezvényeken fellépő tárogatóművészek számával, az online produkciók megvalósításával, illetve hazai és nemzetközi bemutatkozási lehetőségeivel, mindezek növekedésével jól mérhető. Minőségi, egyedülálló magyar élő zenei produkciók lesznek elérhetők a falvaktól a nemzetekig.

A projektötlet készültségi szintje jelenleg előkészítési stádiumban van, így a pontos összegek még nem ismertek. Előreláthatólag az alábbi nettó költségekre lesz szükség a projekt teljes kidolgozásához: 1. Beruházás (eszközvásárlás) 40.000.000Ft 2. Bérek és bérjellegű költségek: 108.000.000Ft 3. Alvállalkozói költségek, szolgáltatások (tankönyvek gyártása, kottagrafikai szerkesztői díj, szerkesztői díjak): 300.000.000Ft 4. Egyéb díjak (tárogató vásárlása művészeti intézményeknek): 600.000.000Ft

Az oldal sütiket használ működéséhez. Az oldal használatával hozzájárul, hogy az sütiket tárolhat számítógépén.