Társadalmi innováció - új társadalmi válaszok, úttörő közösségi megoldások korunk égető szociális, környezeti és egészségügyi problémáira

NGO-k, hátrányos helyzetű egyének hatékonyabb segítése céges szakmai önkéntesség új megközelítésével

Letöltés PDF formátumban


SIMPACT Közhasznú Nonprofit Kft.

Magyarország, Budapest, 1048 Budapest, Járműtelep utca, 23.

csaba.bako@simpact.hu

+36301742996

www.simpact.hu

Határon átnyúló

megvalósítás alatt álló ötlet

Egyéb
Az 1.4-re adott válasszal megegyezően széles célcsoportot érint. Ahogy az előző pontnál is jeleztük, a PROGRAM MEGÉRTÉSÉHEZ ÉRDEMES MEGNÉZNI A MELLÉKELT FÁJLOKAT: https://bit.ly/SZAKMAIONKENTES Itt a megvalósult pilot program (ahol az önkéntesek likviditástervezésben segítettek) ÖNKÉNTESEKET TOBORZÓ FELHÍVÁSA ÉS A PROGRAM ZÁRÓALKALOM PREZENTÁCIÓJA (benne eredmények összesítése) is megtalálható. A jövőbeli programok sokban hasonlóak lesznek, de sok más szakmai téma is választható lesz az önkéntesek számára.

Egyéb
A fenti kategóriák többsége jelölhető lenne, hiszen a segített civil szervezetek profilja nincs korlátozva. Célunk, hogy minél nagyobb számú, minél többféle társadalmi problémát lefedő civil szervezet profitáljon a kezdeményezésünkből. Egyéni szinten kiemelnénk (a pilot programban még nem volt célcsoport, de lépésről lépésre szeretnénk bővíteni): munkanélküliek, munkaerőpiacra visszatérni szándékozó kisgyermekes anyukák, pedagógusok, diákok stb. A PROGRAM MEGÉRTÉSÉHEZ ÉRDEMES MEGNÉZNI A MELLÉKELT FÁJLOKAT: https://bit.ly/SZAKMAIONKENTES Itt a megvalósult pilot program (ahol az önkéntesek likviditástervezésben segítettek) ÖNKÉNTESEKET TOBORZÓ FELHÍVÁSA ÉS A PROGRAM ZÁRÓALKALOM PREZENTÁCIÓJA (benne eredmények összesítése) is megtalálható. A jövőbeli programok sokban hasonlóak lesznek, de sok más szakmai téma is választható lesz az önkéntesek számára.

2023-01-05

2050-06-01

A VÁLLALATI SZAKMAI ÖNKÉNTESSÉG IRÁNTI FOKOZATOSAN NÖVEKVŐ IGÉNYT KIHASZNÁLVA, ÚJSZERŰ MEGKÖZELÍTÉSSEL OLYAN SZAKMAI ÖNKÉNTES PROGRAM KERETEKET ALAKÍTUNK KI, MELYEK ALKALMASAK ARRA, HOGY A MA JELLEMZŐ VISZONYLAG ALACSONY ÖNKÉNTESSZÁM ÉS TÁRSADALMI HATÁS MÁR 1-2 ÉVES TÁVLATBAN IS MEGSOKSZOROZHATÓ LEGYEN. A szakmai önkéntesség - egyes számítások szerint - nagyságrendileg 5x-ös társadalmi hatást jelent a hagyományos, fizikai munkán alapuló önkéntességhez képest. De nem csak az önkéntesek szakmai önkéntessége által elért társadalmi hatást célozzuk meg, hanem kihasználjuk azt a lehetőséget is, hogy a programok során magukat az önkéntesek érzékenyítése is lehetséges. Az önkéntesek attitűdje is nagyban fejlődik, a célunk, hogy a személyes társadalmi felelősségvállalásuk (jó ügyek pénzben és egyéb módon való támogatásával) jelentős mértékben erősödjön. Fontos elem, hogy a cégeket elsődlegesen nem CSR területen keressük meg (mecenatúra), hanem win-win érdekek mentén érjük el, hogy a cégek és a munkavállalóik is nagy számban csatlakozzanak programjainkhoz: a cégeknek HR előnyt (toborzás, megtartás, fejlesztés) jelnet a részvétel, érdeke csatlakozni, nagyobb a hajlandóság, hogy a program költségeiben is szerepet vállaljon. A programokat széles körű szakmai partnerségek segítségével valósítjuk meg. Az új modell egyértelműen kiemelkedik az eddigi kezdeményezések közül mindhárom szempont tükrében: - mennyiség (önkéntesek száma) - minőség (elért hatás) - költséghatékonyság

A CIVIL SZEKTORNAK ÉGETŐ SZÜKSÉGE VAN A CÉGES VILÁGBAN ELÉRHETŐ, HATÉKONYSÁGNÖVELŐ MÓDSZERTANOKRA, DE NINCS PÉNZE FORPROFIT ALAPON SZAKEMBEREKET FELVENNI VAGY BEVONNI. AZ ÁLTALUNK BIZTOSÍTOTT KERETEK EZT LÉNYEGESEN MEGKÖNNYÍTIK. KORLÁTOZOTT IDŐTARTAMÚ ÉS VOLUMENŰ, GYAKRAN AD HOC KEZDEMÉNYEZÉSEK HELYETT RENDSZERSZINTŰ, FOLYAMATOS, ÉREZHETŐ HATÁSÚ MEGOLDÁST ADUNK. Nagy az igény a szakmai önkéntességre, de nagyon kevés konkrét lehetőség van, és ezek is csak korlátozottan érik a célcsoportot: - civil szervezeti oldalról: a legtöbb NGO nem tudja, hogy konkrétan milyen pro bono segítséget kaphatna a cégektől, mi az a szaktudás, ami neki hasznos lenne (nem érti azokat a fogalmakat, hogy "controlling", "folyamatmenedzsment" stb. - céges oldalról a legtöbb kolléga nincs tisztában azzal, hogy milyen igényei vannak egy civil szervezetnek, az a tudás, ami nála van, hasznos-e. A mi megközelítésünk egy egyedi modell: minden adott programunk esetén kijelölünk egy-egy nagyon konkrét témát, ahhoz minden segítséget megadunk. Azaz biztosítunk felkészítő képzést, sablonokat, módszertant, toborozzuk a civileket és az önkénteseket. Ennek az előnyei: a belépési küszöb sokkal alacsonyabb lesz, így lényegesen több önkéntes és civil tud és mer jelentkezni, és utána már nagyon könnyű együtt dolgozni, így sokkal jobb a minőség, és nagyobb a társadalmi hatás. Emellett: a hazai adományozói kultúra fejletlen, az önkéntesek érzékenyítése által jelentősen erősíthető lenne.

A hatás TÖBB SZINTEN ragadható meg: (1) TÁRSADALMI SZINT: az önkéntes a szakmai tudását és kapacitását biztosítva jelentős társadalmi problémák orvoslásához járul hozzá. - Ha civil szervezetet segít, akkor e szervezetek válnak hatékonyabbá, eredményesebbé. (A programba bármilyen profilú NGO csatlakozhat.) - Ha kisvállalkozásokat, akkor e szervezetek lesznek üzletileg életképesebbek, fejlődik a gazdaság. - Ha közvetlenül egyéneket (pl. munkanélküliek, munkaerőpiacra visszatérni szándékozó kisgyermekes anyukák), akkor az ő társadalmi-gazdasági helyzetük javul. (2) KÜLDŐ CÉGEK: gazdasági előnyök: - HR előnyök: fejlődnek a szakmai kompetenciák + hozzájárul a motiváció fenntartásához + leendő munkavállalók egy részének is fontos, hogy ilyen lehetőségeket is biztosít a cég (employer branding) - kommunikációs előnyök: élenjáró társadalmi felelősségvállalási kezdeményezéshez csatlakozás + a programok eseményeiről beszámoló és fényképek is készülnek, mely a céges kommunikációban szabadon felhasználhatóak (3) AZ ÖNKÉNTES OLDALÁN: - érzékenyítés: az egyén az önkéntessége során részletesen is megismerkedik egy társadalmi problémával, ami jelentősen bővíti a látókörét; a program során tudatos hangsúlyt helyezünk arra, hogy ezt az érzékenyítési hatást fenntartsuk és tovább erősítsük. - a munkahelyen is releváns kompetenciák fejlődnek - hasznosság érzést, sikerélményt ad - fejlődik az önismeret, önbizalom - a személyisége nyitottabbá válik, új kapcsolatok alakulnak ki

TUDÁSINTENZÍV PROGRAM RÉVÉN DÖNTŐEN BÉRKÖLTSÉGEKET JELENT. A SZOLGÁLTATÁSI JELLEGŰ KÖLTSÉGELEMEKET PRO BONO SEGÍTSÉG BEVONÁSÁVAL MINIMALIZÁLJUK. A program kidolgozási szakaszában, felfuttatásában jelentős mértékű költségek vannak, egy-egy új program részletes kidolgozása és első körben való tesztelése, megvalósítása akár 1-2-3 millió Ft-ba is kerülhet. Sikeres teszt után egy-egy programciklus ismételt, változatlan tartalmú megvalósítása már jelentősen csökkenti a költségeket, jó eséllyel piacképes. A következő szakasz (pilot 2, ERSTE Stiftung támogatással, más cégek önrészével) során egyik kiemelt célunk, hogy azt teszteljük, hogy az ismételt megvalósítást ténylegesen mekkora kapacitást és költségeket igényel. Fontos célunk, hogy az egy önkéntesre jutó változó költséget minél inkább csökkentsük. A széles körű partnerségi törekvések (pl. PwC, kommunikációs ügynökség bevonása) nemcsak többlet tudást hoznak be, hanem pro bono jellegük miatt érdemi költségtételeket (főleg szolgáltatási költségeket) váltanak ki. A teljes megvalósítási költségigény még nehezen tervezhető, a program iránti jövőbeli igénytől fog függeni, ami széles skálán valósulhat meg. A pilot program esetén 2-3-szoros túljelentkezést tapasztaltunk. Mivel most már túl vagyunk egy nagyon sikeres és indikátorokkal alátámasztott piaci tesztelésen, így a program következő köréhez már sokkal több "muníciónk" van. Várakozásunk szerint fokozatosan jó gyakorlattá válva itthon és nemzetközileg is elterjed. (A következő programunk során már a határon túli magyar nyelvű civil szervezetek felé is meghirdetjük a lehetőséget.) A következő szakasz részletes akcióterve, kapcsolódó kapacitásigény és egyéb költségtételek részletes tervezése a nyári időszak feladata. Az ERSTE Stiftung - egyelőre informális jóváhagyása alapján - a következő önkéntes programok (2023 Q3-Q4 + 2024 Q1-Q2) költségvetése 15.000 EUR. Ezt egészítik ki a résztvevő cégek költséghozzájárulásai, terveink szerint 2-5 M Ft értékben.

Az oldal sütiket használ működéséhez. Az oldal használatával hozzájárul, hogy az sütiket tárolhat számítógépén.